با ما در ارتباط باشید!

سیستم مدیریت پروژه و پشتیبانی لوکسیما حاصل سالها تعهد و تجربه آژانس خلاقیت وبسیما در رفع مشکلات احتمالی مشتریان عزیز بوده است. ما تمام نگرانی‌ها و درخواست‌های شما را بررسی کرده‌ایم. خودمان را تا حد ممکن به جای مشتریان گذاشته‌ایم و یک خدمات پشتیبانی خوب، مطمئن و پاسخگو را متوقع بوده‌ایم. حاصل همه حساسیت‌ها و نکته‌سنجی‌های تیم تحلیل و توسعه وبسیما در برند جدیدی با نام لوکسیما خلاصه شده است. خدمات پاسخگو و مطمئن برای پیگیری پروژه و فرآیند پشتیبانی پس از آن.

تماس با لوکسیما  آدرس ما روی نقشه